Vizyonumuz

Ülkesinde alanında lider,
Uluslararası tanınmış bir okul olmaktır.
Özdeğerler

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
 • Sevgi ve saygıya dayalı etkin iletişim
 • Katılımcı yönetim
 • İfade özgürlüğü
 • Bilginin gücüne inanç
 • Her öğrenciyi birey olarak değerlendirmek
 • Paylaşımcılık
 • Yönetimde şeffaflık
 • Sürekli gelişim
 • Hayat boyu öğrenme
 • Mesleki etik kurallara mutlak uyum
 • Emeğe saygı.