Vakıf Başkanı

Saygıdeğer Veliler,

Eğitim kurumlarının aydınlık bir gelecek için kaliteli ve başarılı öğrenciler yetiştirebilmeleri, evrensel eğitim-öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen organizasyonlara dönüşmeleri ile mümkündür.
Bilgi, teknoloji ve eğitim-öğretim tekniklerindeki hızlı değişim, kurumları sistemlerini sürekli gözden geçirmeye ve çağın koşullarına uygun olarak yeniden yapılandırmaya zorunlu kılmaktadır.
Biz Sahakyan Nunyan olarak, özenle koruduğumuz değerlerimizden ödün vermeden, öğrenmeyi öğrenmiş, hayat boyu öğrenmeyi bir kişilik özelliği haline getirmiş, bilgisiyle güçlü, vizyoner gençler yetiştirmek üzere, eğitim programımızı yenilenen sınav sistemi ve müfredata uygun yeniden oluşturarak hayata geçirdik.
Eğitim Programımızın temeli, öğrencilerin gereksinim duydukları tüm unsurların sağlanmasıyla, potansiyellerini keşfetmeleri ve  geliştirmeleri yolu ile başarıya ulaşmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin çok yönlü yoğunlaştırılmış eğitim alacakları programla hedeflerine giden yolda daha etkin ilerlemeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle…

                                                                                  Yesayi DEMİR
                                           Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı