Ana Sayfa » Vizyon-Misyon-Özdeğerler

Vizyon-Misyon-Özdeğerler

Misyonumuz

Geleneksel ve kültürel değerlerine sahip çıkan,

öğrenmeyi öğrenmiş, sorgulayan, problem çözebilen, teknolojiyi kullanabilen,

öz-güvenli, kendini ifade edebilen, geleceğini tasarlayan, doğaya karşı saygılı, sanata önem veren, evrensel değerlere sahip, kendine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış, ülkesinde alanında lider, uluslararası tanınmış bir okul olmaktır.

 

Öz değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık,
 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı etkin iletişim,
 • Katılımcı yönetim,
 • İfade özgürlüğü,
 • Bilginin gücüne inanç,
 • Her öğrenciyi birey olarak değerlendirmek,
 • Paylaşımcılık,
 • Yönetimde şeffaflık,
 • Sürekli gelişim,
 • Hayat boyu öğrenme,
 • Mesleki etik kurallara mutlak uyum,
 • Emeğe saygı.