Ana Sayfa » Sosyal Kulüpler

Sosyal Kulüpler

Kültür Edebiyat ve Yayın İletişim Kulübü

Okulumuzda her dönem kulübümüz danışman öğretmen ve öğrencileri tarafından okul ve duvar gazeteleri çıkarılır.

 

Müzik Kulübü

Müzik yoluyla öğrencilerin kendileriyle ve çevreleriyle olan iletişimlerini geliştirmek, iç dünyalarını keşfetmeleri ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri için ortam yaratmak amacıyla çalışmalarını yürütür. Yapılan çalışmalar yılsonunda tüm veli ve öğrencilerimize sunulur.

 

Resim Kulübü

Öğrencilerimizin sanatsal alanda yeteneklerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütülür. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar velilere ve diğer öğrencilere sergilenir.

 

Halk oyunları Kulübü

Geçmişten günümüze halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza olanak sağlamak amacıyla halk oyunları yılsonunda sahnelenir.

 

Tiyatro Kulübü

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.

 

Kütüphanecilik Kulübü

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla kurulan kulübümüz yıl boyunca çalışmalarını sürdürür.

 

Sivil Savunma Kulübü

Kulübün amacı; öğrencilerde yurtseverliği, şefkat ve yardımlaşma, insanlık duygularını genişletmek, onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmek, insan hayat ve sağlığını korumak, birey ve toplum olarak doğal afetlere karşı önceden hazırlıklı olmanın gerekliliğini bilip bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi kabul etmelerini sağlamaktır.Yangının çıkma durumlarını öğrenip, ihmalliğe ve tedbirsizliğe düşmememizi kavramamıza ve oluşabilecek her türlü afet karşısında birey olarak nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi öğretmeyi hedefler.

 

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü

Kültürel ve sosyal bilinç kazandırmak amacıyla tarihi ve kültürel mekanlar da gezerek ve görerek bilgi edinilmesi sağlanır.

 

Çevre ve Yeşili Koruma Kulübü

Çağdaş insanın sahip olması gereken özelliklerden biri olan çevre bilincini kazandırma amacıyla çalışmalarda bulunulur.

 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kızılay

Kulübü amacı; sosyal sorunlara karşı duyarlı olan, toplumun yaşayabileceği deprem, sel gibi felaketler ve salgın hastalıklar karşısında görev ve sorumluluk alabilen öğrenciler olmaları noktasında kendilerini geliştirmeleri ve donanımlar kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Sağlık, Temizlik, Beslenme, Yeşilay

Yeşilay Kulübünün amacı, çevre/görsel-yazılı medya/gizli reklam aracılığı ile bireylerin sigara-alkol-uyarıcı maddeler konusunda yanlış yönlendirilebildikleri konusunda farkındalık yaratmak, doğru yönlendirmelerde bulunarak önce kulüp üyelerini sonra kulüp üyeleri aracılığı ile öğrencilerde ve sosyal çevrelerini kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak.

 

Spor Kulübü

Öğrencilerin fiziksel, sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla, yaş gruplarına göre hareket sistemine uygun ritmik, estetik, beden ve ruh yapısının koordinasyona ulaşma imkanı sağlayan sistematik hareketler yaptırılır.

 

Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü
Öğrencilerin bilimsel düşünmelerini sağlamak ve öğrencileri Bilim ve teknolojiye açık hale getirmek amacıyla etkinlikler düzenlenir.

 

Mesleki Tanıtım Kulübü

Meslek tanıtma kulübü öğrencileri, meslekleri ve meslek okullarını tanımak ve tanıtmak amacıyla yıl boyunca panolar hazırlar.

 

E-twining

Okulumuzda öğrencileri Avrupa projelerinden haberdar etmek ve bunun yanında dil becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütür.

 

Enerji Verimliliği Kulübü

Enerji Kulübü, dünyadaki enerji sorunsalına çözümler getirmeye yönelik çalışmalar yapan bir öğrenci kulübüdür. Genel olarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşarak, bu konularda çözümler üretmeyi ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlar.