Home » Okulda Bir Günümüz

Okulda Bir Günümüz

Okulumuzda  yapılan etkinliklerimiz, yaş gruplarının özellikleri doğrultusunda, belirli bir ders programı halinde gerçekleştirilir. Selamlaşma ile güne hazırlığımız başlar,  O gün neler öğrenileceği öğrencilerimize açıklanır. Soruları varsa alınarak, cevaplandırılır. Gün sonundaki Değerlendirme Saatimizde o gün neler yapıldığı ve öğrenildiği hakkında konuşulur.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

okulda_bir_3Bu etkinlikler yapılandırılmış grup oyunları ve serbest oyun etkinliklerini içerir. Oyun etkinlikleri çocukalrın öğrenmelerini kolaylaştırır çocukların sosyalleşmelerini, çeşitli yaşam deneyimleri kazanmalarını sağlar.Kendilerini istedikleri gibi ifade edebilecekleri bir ortam sunar ve çocukalrın hayal dünyalarını genişletir.

 

 

okulda_bir_4

 

 

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlik saatinde işlenen temayla ilgili kavram haritaları çıkartma ve resimleri Türkçe ve Ermenice cümlelerle yorumlama çalışmaları yapılır. Hikaye okuma ,hikayeyi tamamlama çalışmaları yapılır.işlenen temayla ilgili parmak oyunları ve şiirler söylenir.Dil gelişimi,anadili tanıma ve kullanma becerileri geliştirmeye yönelik bir etkinliktir.

okulda_bir_5

 

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Matematik etkinlikleri çocukların zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biridir.Çocuklara somut nesnelerle, oyunlarla  ,daha sonra resimli çalışmalarla eğlenceli bir şekilde sayılarla ilgili temel kavramlar verilmektedir.,eşleştirme,gruplama,karşışatırma çalışmaları yapılmaktadır.

okulda_bir_6

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

48-60 ay grubunda çizgi çalışmalarından başlanarak sayıları ,harfleri tanıma ve yazmaya doğru ilerlenen çalışmalar yapılmaktadır.Harflerin sesleri tanınır.Öğrenilen harfle başlayan kelimeler öğrenilir.

60-68 ay grubunda sayıları tanıma yazma, harfleri yazma daha sonra 3-4 kelimeden oluşan cümleleri kopya etme çalışmaları yapılmaktadır.Harflerin seslerini tanıma,sesleri birleştirerek kelime okuma çalışmaları yapılır.

okulda_bir_7

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

Küçük kasları geliştirmeye, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik yapılan kesme, yapıştırma, boyama vebaskı etkinlikleridir.     

okulda_bir_8

okulda_bir_9