Home » Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

1 – SCAMPER YÖNTEMİ:

Okulumuzda, çocuklarımızın yaratıcılığını ve hayal güçlerini geliştirmek, farklı düşünmelerini sağlamak amacıyla Scamper yöntemini kullanıyoruz.

Bu Yöntemi Nasıl Uyguluyoruz?

  • Bir nesneyi ele alarak beyin fırtınası yoluyla o nesneyi geliştirip değiştirebileceğimizi tartışarak yeni bir ürün oluşturuyoruz.
  • Çocuklarımıza farklı sorular yönelterek olayları farklı yönlerden ele almalarını, yaratıcı düşünmeyi geliştirmelerini sağlayacak ortamlar yaratıyoruz.
  • Çocuklarımızın sınıf içerisinde yapılan çalışmaları pekiştirmeleri ve aileleriyle de işbirliği yapabilmeleri amacıyla ev ortamında da çeşitli etkinlikler yapmalarını sağlıyoruz.

2 – ÇOKLU ZEKA EĞİTİM MODELİ:

Her çocuk faklı bir bireydir ve her çocuğun öğrenme şekli farklıdır ilkesini benimseyerek okulumuzda öğretim modeli olarak The Theory of Multiple Intelligences (Çoklu Zeka Kuramı) uygulamaktadır. Amacımız çocuklarımızın tüm zeka alanlarına seslenen ve farklı etkinliklerin yapıldığı eğlenceli eğitim ortamları yaratmaktır.

 

ÇOKLU ZEKA KURAMINI “KIŞ” TEMASI ETKİNLİKLERİMİZDE

 NASIL UYGULADIK?

 

Sözel-Dilsel Zeka Alanıegitim-1

Tema ile ilgili kavram haritası oluşturduk. Kavram haritasını yorumladık.

 

 

Görsel-Uzamsal Zeka Alanı

“Kardan Adam” proje çalışması yaptık.

 

 

 

egitim-2

Bedensel-Kinestetik Zeka Alanı

Kış mevsimiyle ilgili drama çalışması yaptık.

 

 

 

 

 

egitim-3Müziksel Zeka Alanı

Kar ve Kardan Adam şarkılarını ritm tutarak söyledik.

 

 

 

 egitim-4

 

Sosyal-Kişilerarası Zeka Alanı

Temayı çocuklarımız birbirlerine sundular.

 

 

 

 

 

 

egitim-7Matematiksel -Mantıksal Zeka Alanı

Çocuklarımız Kış aylarında kalın giyinmezsek ne olur? Kışın neden kar yağar? gibi sorulara mantık yürüterek yanıtlar arayarak beyin jimnastiği gerçekleştirdiler.

 

 

İçsel Zeka Alanıegitim-5

Çocuklarımız temayla ilgili çalışmalarda neler hissettiklerini ifade ettiler.

 

 

 

 

 

 

egitim-6Doğa Zeka Alanı

Polimer tozu ve suyu karıştırarak yapay kar elde ettik. Eğlenerek, yaparak ve yaşayarak Kış mevsimini kavradık.