Home » Branş Derslerimiz

Branş Derslerimiz

Branş derslerimizde çocuklarımızın öğrendikleri temalar işlenerek bu temaların farklı öğretim araçlarıyla pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

İNGİLİZCE


brans_ingilizce

Anaokulunda öğrencilerin çoğu İngilizce ile ilk kez karşılaşırlar İngilizceyi sevdirmek, zevkli ve eğlenceli bir şekilde bu  dile ait alt yapının oluşmasını sağlayacak temel iletişim becerilerini kazanmaları ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak hedefimizdir.

 

 

 

DRAMAbrans_drama

En etkili ve kalıcı öğrenme süreci ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’dir. Yaratıcı Drama, oyun    yoluyla çocuğun fiziksel, zihinsel, kişisel ve duygusal gelişimini, yaratıcı düşünme becerilerini, iletişim becerilerini, sosyalleşmesini, işbirliği ve örgütlenme yapısını geliştiren, sonuca değil sürece yönelik bir çalışmadır

 

 

MIND LAB

brans_mindlab

Mind Lab, “düşünce oyunlarını kullanarak öğrencilerin düşünme becerilerini buna bağlı olarak da yaşam becerilerini eğiten ve geliştiren bir eğitim programıdır.

Mind Lab metodunda oyunlar, çocukların hem yüreklerine hem de beyinlerine hitap eden eşsiz birer eğitim aracı ve soyut öğretilerden, somut sonuçlar çıkarmaya yarayan bir eğitim metodudur. Böylece çocuklar hem oyun oynayarak eğlenecek hem de oyunun sonunda kendilerine yaşam boyu fayda sağlayacak çıkarımlar bulacaklardır.

 

MÜZİK   brans_muzik

Müzik derslerinde hedeflerimiz, müziği sevdirmek, farklı müzik türleri ile çocukları tanıştırmak, çocukların dil gelişimine destek olmak  ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ

Bu derste çocukların büyük kasları olumlu yönde gelişir. Çocuklar jimnastik yaparak bedenlerini tanırken sağlıklı yaşamak için sporun önemini fark ederler.

brans_beden